Informace pro studenty v navazujícím jednooborovém magisterském programu učitelství ČJ (zvláště pro ty, kteří absolvovali bakalářský obor ČJMVS)

V nově akreditovaném programu učitelství došlo k úpravě seznamu předmětů, které jsou určeny jako prerekvizity státní zkoušky v prezenční i v kombinované formě. Podmínkou přihlášky k SZZ jsou předměty zakončené zkouškou:

KBO/7124 Úvod do studia literatury II,
KBO/7131 Historická mluvnice II,
KBO/7140 Morfologie II.

U všech uvedených předmětů se předpokládá návaznost na disciplíny zakončené zápočtem, tj. Úvod do studia literatury I (KBO/7114), Historická mluvnice I (KBO/7121), Morfologie I (KBO/7130). Tyto předměty nejsou sice požadovány k absolvování SZZ, doporučujeme však disciplíny absolvovat. Jejich obsah je totiž také součástí zkoušek.

Prerekvizity plní studenti bakalářského oboru Český jazyk pro média a veřejnou sféru, kteří teď pokračují na navazujícím magisterském studiu. Studenti, kteří absolvovali bohemistiku na jiné univerzitě, žádají o uznání těchto disciplín z předchozího studia a obracejí se na garanta oboru doc. Hníka. Studenti, kteří završili jednooborové bakalářské studium, o nic nežádají – tyto disciplíny mají splněné.