Tradiční studentská vědecká konference Škola, jazyk a literatura 2019

Ve středu 6. listopadu 2019 se na půdě naší fakulty konala tradiční studentská vědecká konference Škola, jazyk a literatura (s letošním vročením 2019), kterou uspořádala katedra bohemistiky. Uvedenou studentskou vědeckou konferenci úvodním slovem slavnostně zahájil děkan PF UJEP, prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. Na konferenci byly představeny příspěvky z oblasti bohemistiky s tematikou didaktickou, jazykovědnou i literárněvědnou. Letošní ročník byl charakteristický vedle účasti studentů zdejší alma mater a také dalších českých univerzit i mezinárodní účastí (Universität Wien, Institut für Slawistik). I v roce 2019 bylo součástí programu pořádané konference vyhlášení Ceny Jiřího Marvana. Uvedené ocenění uděluje katedra bohemistiky PF UJEP na počest významného českého jazykovědce a pedagoga prof. PhDr. Jiřího Marvana, Ph.D. (28. ledna 1936–13. dubna 2016). Cenu Jiřího Marvana za nejlepší práci v oblasti jazykovědy, literární vědy a didaktiky v roce 2019 obdržela z rukou členů poroty studentské vědecké konference Škola, jazyk a literatura 2019 Sylvie Georgieva za příspěvek „(…) Odpust´ mým upsaným prstům (…)“. Toponymie lásky, aneb ozvěny а dozvuky jednoho osudového životního setkání.

František Čajka