Michal Charypar přednášel na naší katedře

Hostem katedry bohemistiky byl v pátek 8. 11. 2019 dr. Michal Charypar z Ústavu pro českou literaturu AV ČR. V přednášce pro studenty prvních ročníků a pro doktorandy představil nejnovější vydání Máchova Máje, které je pojato jako kritická hybridní edice. V interaktivních ukázkách měli studenti možnost vidět Máchův autentický rukopis, seznámili se ale rovněž s historií, jež doprovází vydávání nejslavnější tuzemské romantické básně. Děkujeme za hojnou účast i za návštěvu!

Jiří Koten