Místo Jana Zahradníčka v kontextu duchovně orientované poezie 20. století

Na půdě naší univerzity jsme v pondělí 9. prosince přivítali doc. Jana Wiendla z FF UK, který pohovořil o současných i historických pohledech na tvorbu Jana Zahradníčka. Níže si můžete přečíst komentář k celé akci, který pochází z pera pořadatele dr. Ivo Haráka.

Musím se přiznat, že věru nemám rád doslovné pomníky. Tedy takové, na nichž už nezbývá prostoru pro vnímajícího – leda snad onen určený k povinnému obdivu. Docela možná, že by pomohl odstup (nebo déšť) zahalující rysy příliš zřetelné: snad proto, abychom si povšimli těch zdánlivě nepodstatných?
Ovšem texturu kamene, do nějž dláto psalo napříč dávným tlakem spojenými zrnky, lze přece spatřit také a zejména při pohledu stejně detailním jako inspirovaném. Takovém, jaký jsem nalezl uplatněn v přednášce doc. Jana Wiendla (z FF UK), již pro studenty katedry bohemistiky (pod názvem, který se stal titulkem mého textu) přednesl 9. 12. V prostorách naší alma mater.
Ve věru až básnicky disponovaném (přestože argumenty podloženém) pohledu na proměny poetiky jedné z největších a nejtragičtějších postav české poezie minulého století věrojatně doložil, v čem je Zahradníček celistvý a setrvalý – a v čem (i proč) se jeho tvorba variuje a mění.
Dvě na místě prezentované publikace (Jan Zahradníček / Čtení o básníkovi z let 1930 – 1960 a Jan Zahradníček / Poezie a skutečnost existence), jichž je Jan Wiendl spoluautorem (s prof. Josefem Vojvodíkem) svědčí o dlouholetém zájmu přednášejícího o dané téma, odpovědi pana docenta na otázky z pléna o šířce jeho záběru (včetně problematiky didaktické) i schopnosti pohotově a přesně formulovat.
…snad mohu dát zaznít také momentům symbolné platnosti a básnivé síly: z fotografií ilustrujících básníkův osud zaujala mne tvář jedné ze Zahradníčkových dcer (s andělsky čistýma očima těch, jimž nebylo dáno dospět); a prostá boží muka na místě umělcova skonu: otevřená nebi, vysočinským větrům a našemu svědomí.
Škoda jen, že na akci podobného významu nenalezlo cestu více posluchačů.

ih