Sdělení doc. Mittera pro studenty Bc. studia:

V přiloženém souboru naleznete studijní oporu z Lexikologie a slovotvorby pro distanční studium (1. roč. Bc. studia). V této opoře jsou uvedeny i odkazy na další odbornou literaturu (jednosvazkové mluvnice současné češtiny apod.). Opora slouží jako náhrada za přednášku, pokrývá přibližně tematický rozsah sylabu předmětu.

Podrobnější pokyny pro plnění výstupních kontrol v aktuálně vyučovaných disciplínách (semináře z Lexikologie a Slovenštiny v 1Č – 1. roč., Onomastiky – 1Č v 3. roč. a v PVK Vlastní jména v komunikaci (pro ČMVS) zašlu po víkendu.