Dr. Koten pro studenty Dějin literatury 19. stol.

  1. V čase zrušené výuky prosím hodně čtěte primární literaturu. Pokud ji nemáte v domácí knihovně, odkazy na on-line knihovní zdroje jsou ve schránce (heslo: studenti 2017).
  2. Čtěte příručky. Základní literatura je opět ve schránce kotenovyseminare. Přeposlal jsem ji do nejvýše postavených mejlů. Souvislý příručkový výklad nahrazuje přednášky.
  3. Ve studijní opoře, kde jsou rozbory (také je ve schránce), si připomeňte klíčové otázky, které je třeba si klást na četbou. Snažte se si formulované otázky zodpovědět tak, jako bychom se scházeli v semináři.

Jak bude vypadat zkoušení, zatím nevíme. Jakmile to bude jasné, pošlu nějaké bližší sdělení.