Konzultace vyučujících

V týdnu od 20. 4. mohou vyučující vypisovat konzultační hodiny (převážně pro studenty posledních ročníků), termíny KH budou průběžně uváděny u jmen vyučujících na stránkách personálního složení katedry.