Pokyny pro organizaci KLAUZURNÍ PRÁCE z českého jazyka

Klauzurní práce z českého jazyka se bude konat v souladu s mimořádnými hygienickými opatřeními. Studenti se dostaví do místnosti, ve které se bude klauzurní práce psát, 15 minut před jejím zahájením (10:45). Rozvržení studentů do místností je následující:

Pátek 5. 6. 2020 11:00 (magisterské studium)   velká aula (studenti, jejichž příjmení začíná na K – S), CN-142 (A – J), CN-143 (Š – Ž)

Pondělí 8. 6. 2020 11:00 (bakalářské studium)   CN-141 (studenti A – L), CN-140 (M – Ž)

V místnosti si studenti vydezinfikují ruce (dezinfekce bude k dispozici) a podepíší prohlášení o své bezinfekčnosti (do připraveného formuláře). Zapíší se rovněž do prezenční listiny. Ústa a nos budou mít zakryté rouškou, v případě všeobecného souhlasu píšících v místnosti ji mohou po dobu psaní odložit.

Po odevzdání klauzurní práce studenti opustí místnost a nebudou se hromadně zdržovat ani v prostorách budovy PF.

Občanský průkaz s sebou.

Pokud bude student/ka vykazovat příznaky onemocnění, z klauzurní práce se omluví a může se dostavit na její srpnový termín.