Stěhování katedry

Milé studentky, milí studenti,

od 14. září začne rekonstrukce tzv. nové budovy v objektu České mládeže a všechny katedry, které zde mají pracoviště, se minimálně na jeden rok přestěhují do provizorních prostor. Katedra bohemistiky bude nově sídlit ve třetím patře budovy bývalé Fakulty životního prostředí v ulici Králova výšina. V následujících dnech nás tedy čeká stěhování a nový akademický rok začneme už v nových prostorách a s novým rozvrhem.

Je zřejmé, že výuku v dalších semestrech budou provázet nepříjemnosti: semináře se sice budou konat převážně v učebnách po FŽP, mnohé přednášky jsou však kvůli kapacitě přesunuty do jiných prostor – do učeben v kampusu nebo v objektu České mládeže. Náročný bude zejména začátek semestru. Protože se katedra smí nastěhovat do nových místností až v posledním týdnu před zahájením výuky (tj. od 28. 9. do 2. 10.), je pravděpodobné, že se veškeré studijní záležitosti budou až do začátku října vyřizovat pouze e-mailem. A změny se pochopitelně dotknou i zkoušek a konzultací – ty sice mohou do konce září probíhat ve volných místnostech CS, jejich termín je však vždy potřeba domluvit s vyučujícím.

Budete-li mít dotazy, obraťte se na mě. Se stěhováním je sice vždy spojeno mnoho nepříjemností, věřím ale, že vše proběhne bez větších potíží a semestr začne podle plánu (než nás zase zavřou).

Václav Jindráček
vedoucí katedry