Informace pro studenty o zkoušení ze syntaxe

Vzhledem k nepřítomnosti doc. Zimové, pracovní zaneprázdněnosti Mgr. Kotenové a stěhování naší katedry do jiné budovy v rámci UJEP nebude moci probíhat do konce září zkoušení ze syntaxe (jednooborové, dvouoborové studium ČJL a obor ČMVS). Informace o tom, zda, kdy a jakou formou bude moci být v průběhu zimního semestru konána zkouška ze syntaxe (a i kdo bude zkoušet), bude oznámena na webu katedry bohemistiky do poloviny října. Prosíme studenty o pochopení této mimořádné situace a trpělivost.