S ohledem na vládní nařízení se až do odvolání konzultační hodiny nekonají.

S vyučujícími lze komunikovat pouze elektronickou formou. Případné žádosti je možné vyřizovat jen prostřednictvím studijního oddělení.