Pro studenty kombinovaného studia

První semináře pro studenty kombinovaného studia (pro tzv. dálkaře) proběhnou už 24. 9. (Mgr.) a 25. 9. (Bc.). Na začátku semináře vždy vystoupí zástupce vedoucího KBO (dr. Vladimír Trpka) a vedoucí studijní skupiny kombinovaného studia (Mgr. Lucie Zušťáková).

navazující Mgr. studium:

doc. Ondřej Hník: Přípravný seminář k pedagogické praxi

pátek 24. 9., 13:00 – 19:50

místnost: KV-213

Bc. studium:

dr. Jiří Koten: Naratologie I

sobota 25. 9., 9:00 – 16:50