Náhradní práce pro kurz KBO/4036 Jazykové rozbory

Na příští týden (tj. 30. 11.) je třeba vypracovat morfologickou část, lexikologickou část a poslední cvičení z oddílu fonetiky z bakalářské klauzury z června 2020 (https://www.pf.ujep.cz/wp-content/uploads/2021/05/klauzura-Bc.-%C4%8Derven-2020.pdf).

Mgr. Zušťáková L.