Výsledky II. pokusu zápočtového testu ze syntaxe I

V přiloženém souboru jsou podrobné výsledky druhého pokusu zápočtového testu ze syntaxe I. Známkování je pouze orientační.  Ti studenti, kteří splnili alespoň jednu část, během příštího pokusu píšou jen tu nepodařenou.

S případnými dotazy se obracejte na Mgr. Zušťákovou.

Výsledky II. pokusu Syntax I