Dálkaři mají od dr. Kotena slíbenou povídku

na páteční úvod (prohozený s 19. stol.) v classroomu úvodu, jak jsme se domluvili min. víkend. Přečtení povídky je podmínkou účasti na semináři.