Vychází XXI. ročník časopisu katedry bohemistiky USTA AD ALBIM BOHEMICA

XXI. ročník časopisu katedry bohemistiky je už online!

odkaz: https://www.pf.ujep.cz/wp-content/uploads/2022/06/USTA-22.pdf?fbclid=IwAR2Di36zEwUEIYkID-IMLbQ30dx7yqCXl6_wVF5LdTxkcvQ_3YpFD_MSjE4