Studentská vědecká konference Škola, jazyk a literatura 2022

Katedra bohemistiky PF UJEP pořádá tradiční studentskou vědeckou konferenci s názvem Škola, jazyk a literatura 2022. Konference je určena studentům bakalářských, magisterských a postgraduálních studijních programů, přičemž v co nejširším tematickém záběru chce umožnit studentům prezentování prací z jazykovědy, literární vědy a z oblasti didaktické (a také jejich publikování v časopise Usta ad Albim BOHEMICA).
Konference se bude konat 10. listopadu 2022 od 10,00 na půdě PF UJEP v Ústí nad Labem (Králova výšina 7).

POZVÁNKA