Volitelné kurzy v zimním semestru 2022/2023

Vážené studentky a studenti,
na zimní semestr jsme pro vás připravili tyto volitelné kurzy (zpravidla jsou v rozvrhu spojené s výukou jiného, podobně zaměřeného předmětu):

 • KVV/0384 VK Kurátorský projekt 1 | dr. Myšáková
 • KVV/0388 VK Artefiletika | dr. Štefančíková
 • KVV/0389 VK Malba | prof. Franz
 • KVV/0393 VK Interdisciplinární tvorba | doc. Titlová
 • KVV/0394 VK Prostorová tvorba | dr. Prošek
 • KVV/0379 PVK Diplomový seminář | Mgr. Bezděková
 • KVV/0396 VK Výtvarná tvorba v přírodě | dr. Prošek
 • KVV/4903 VK Autorské portfolio | Mgr. Bezděková
 • KVV/4905 VK Foto a videotvorba | MgA. Vlasáková
 • KVV/4908 VK Grafika | Mgr. Nováková
 • KVV/4909 VK Kresba | prof. Velíšek
 • KVV/4911 VK Streetartové projekty v pedagogické praxi | dr. Kratochvílová

Pro bližší informace o volitelných kurzech přijďte na úvodní seminář, sledujte aktuality nebo kontaktujte příslušné vyučující.