Zápočtové testy z disciplín Syntax I a Syntax II

Zápočtové testy z disciplín Syntax I a Syntax II proběhnou v úterý 10. 1. v 10:00 (KV, místnost 121). Ve STAGu je termín vypsán pod kódy z loňského akademického roku, tj. letní a zimní semestr 2021/2022.