Setkání doktorandů KBO

Dne 2. říj­na se od 15h uskuteční setkání dok­torandů, které je povin­né pro všech­ny stu­den­ty 1. a 2. ročníku dok­torského stu­dia Teorie vzdělávání v bohemistice. Bližší infor­ma­ce v příloze.