Výsledky zápočtového testu ze syntaxe I

V přiložené tabulce jsou podrobně rozepsány body a orientačně uděleny známky za jednotlivé části zápočtového testu. Testy jsou k nahlédnutí v KH Mgr. Zušťákové. Poslední možný termín k dodělání zápočtu bude vypsán v září, můžete na něj dorazit v případě, že jste ještě nevyčerpali své tři pokusy (a několik málo z vás má ještě záchranný pokus z předtermínu).

Syntax I – 3. řádný termín