Výsledky zápočtového testu ze syntaxe I (dálkové studium)

V přiložené tabulce jsou podrobně rozepsány body a orientačně uděleny známky za jednotlivé části zápočtového testu. Testy jsou k nahlédnutí v KH Mgr. Zušťákové.

Syntax I – tabulka výsledků (dálkové studium)