Posezení nad klauzurami

Ve středu 23. 8. proběhne v místnost KV 318 posezení nad klauzurami – přípravný seminář k písemné části SZZ. Začátek je naplánován na 11:00. Sezení vede Mgr. Zušťáková.