INFORMACE K VÝSLEDKŮM ROZDÍLOVÉ ZKOUŠKY

Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

(magisterské studijní programy učitelství ČJL – prezenční i kombinovaná forma)

Zkouška sestávala z písemné části jazykové a literární. V literární části uspěli úspěšně všichni píšící. Kdo neuspěl (viz údaj ve STAGu), tak neuspěl v části jazykové.

Další termíny pro složení této zkoušky budou v červnu a září 2024 a do STAGu budou vloženy vždy se zhruba třítýdenním předstihem.

Zájemci o zhlédnutí jazykové části svého testu tak mohou učinit v průběhu letního semestru době mých konzultačních hodin (úterý 11-13, středa 12-13) vyjma posledního únorového týdne (tj. vyjma 27. a 28.2.). Zájemci z kombinovaného studia mohou svůj test zhlédnout v pátek 8.3. a 22.3. vždy v době 11-12 hod.

                                           Doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D.

Katedra bohemistiky PF UJEP

V Ústí nad Labem 14. února 2024