Výsledky zápočtového testu ze syntaxe I (14. a 16. 5. 2024)

V přiložené tabulce jsou podrobně rozepsány body získané v jednotlivých částech zápočtového testu. Testy jsou k nahlédnutí v KH Mgr. Zušťákové.

syntax I předtermín 14. 5. 2024

syntax I předtermín 16. 5. 2024