Seminář Dynamika současné češtiny – Mgr. Šujan

Studenti semináře Dynamika současné češtiny Mgr. Kristiána Šujana si na úterní seminář (12. 3.) vedle prezentací a dosavadních článků prostudují rovněž:

A) ODBORNÉ ČLÁNKY

Posuny v řeči profesionálních mluvčích veřejnoprávních médií (26-35)

Řád a chaos v myslích uživatelů češtiny (36-45)

Oba články studenti najdou v publikaci: ČECHOVÁ, Marie. Život s češtinou: nomen omen : Češka – češtinářka – Čechová. Praha: Academia, 2017. Lingvistika (Academia). ISBN 9788020026941.

B) AKTUÁLNÍ UDÁLOST

Z obsahového a jazykového hlediska si studenti prostudují dostupné záznamy (a rozhovory) z návštěvy amerického prezidenta premiérem ČR v USA. Minimální penzum níže: