Staroslověnština na Velké Moravě a v raně středověkých Čechách – přednáška PhDr. Františka Čajky, Ph.D.

27. března od 15:00 v místnosti CN-440 se koná přednáška Staroslověnština na Velké Moravě a v raně středověkých Čechách. Na přednášku jsou zváni studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia a veřejnost. Přednáší PhDr. František Čajka, Ph.D.