Aktuality

22. 3. 2019

František Čajka bude přednášet o staroslověnštině

Přednáška PhDr. Františka Čajky, Ph.D., Staroslověnština na Velké Moravě a v raně středověkých Čechách kdy: 27. března 2019 cílová skupina: Přednáška pro doktorandy, studenty magisterského a bakalářského studia a veřejnost. místnost: CN-440 ...

20. 3. 2019

Dr. Koten připomíná,

že se tento týden nekoná přednáška ze světové literatury od 7.15 (nahrazeno přednáškou doc. Sládka).

18. 3. 2019

Informace od dr. Hasila pro studenty předmětů KBO/4121 a KBO/4241

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k mé pracovní neschopnosti zadávám náhradu za nekonanou výuku. Prosím, abyste mi odevzdali seznam pěti "hlášek" z českých filmů - starších i nových, které jste slyšeli nebo které sami užíváte v běžné kom...

18. 3. 2019

Přednáška doc. Sládka místo Úvodu do st. literatury

Dr. Koten oznamuje, že tento týden nahrazuje seminář Úvodu do st. literatury přednáška doc. Ondřeje Sládka (ÚČL - PedF MU). Přednáška proběhne 19. 3. v uč. 227, začne o 15 min. později (15.45) oproti pozvánce, aby se stačili přesunout účastníci přednáš...

16. 3. 2019

Semináře Mgr. Kristiána Šujana

Informace pro studenty Mgr. Kristiána Šujana: Úkoly na 19. března 2019: 1. ročník: zpracovat novinový komentář k tématu žloutenka přečíst rozhovor s logopedkou 3. ročník:  prostudovat dokument ANALÝZA A HODNOCENÍ JAZYKOVÉ ÚROVNĚ V...

14. 3. 2019

Text na Dějiny ČL 19. stol.

Vzhledem k dnešní rozpravě o lidové četbě zařazuji na příští týden text V. R. Krameria. Prosím, do semináře 21. 3. přečtěte Železnou košili: https://uloz.to/tam/_Bl2SwQMTql7e?fbclid=IwAR2F3xjWr1mAiXh3QTTRCFDLchCm8U7BYYShxiYf1Ctfxc2u0RkJH8gmVfs. V násle...