Kurzy humanitní-společenské, výtvarné, společné vzdělávání aj.

8. 9. 2018

Letní škola výtvarné výchovy

Kurz současných trendů a tendencí ve výtvarné výchově a v tvorbě. Akreditováno MŠMT: 28219/2021-4-812 Obsah – podrobný přehled témat výuky: Letní škola výtvarné výchovy je koncipována jako teoreticko-praktický kurz poskytující prostor pro rozšíře...

8. 9. 2018

Individualizace ve vzdělávání u žáků a studentů s SVP

Obsah výuky: Cílem kurzu je získání teoretického základu a následně praktických zkušeností při vytváření základních forem podpory společného vzdělávání, jakými jsou plán pedagogické podpory (PLPP) a individuální vzdělávací plán (IVP) jakožto nástroji p...

8. 9. 2018

Grafologie

Garant PhDr. Ing. Ivan Bertl, Ph.D. - Autor rigorózní práce Aplikace grafologie v práci andragoga Obsah akce – podrobný přehled témat výuky Posluchač získá základní informaci grafologických znacích, které jsou rozhodující pro stanovení typolog...

8. 9. 2018

Finanční gramotnost pro učitele

Číslo akreditace:  28219/2021-4-812 Charakter programu: Program celoživotního vzdělávání Odborný garant: PhDr. Ing. Ivan Bertl, tajemník PF UJEP ivan.bertl@ujep.cz inf. tel.: CCV PF UJEP: +420 475 282 360 Podmínky pro přijetí ke studiu:...