Mgr. Karel Nepraš

Karel Nepraš
  • doktorand
  • -
  • Pracoviště: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: Kancelář č. 132
  • Mobil: +420 723 850 631
  • E-mail:

Konzultační hodiny

Pondělí 8:00 - 12:00

Informace o vyučujícím

Doktorand oboru Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání na KPR PF UJEP, vyučující Základní školy Trmice, nezávislý odborník v přírodovědném průzkumu. V rámci disertační práce a souvisejících projektů na UJEP se zabývá tématy venkovní výuky, environmentálního vzdělávání a specifičtěji klimatického vzdělávání na základních školách. Je řešitelem pedagogických výzkumných projektů Perception of climate change by elementary school pupils: The influence of educational approaches in the European context (2021–2022) a Postoje českých učitelů k venkovní výuce (2020). Spolupracuje na dalších projektech: Venkovní výuka v době krize: reflexe distančního vzdělávání na 1. stupni ZŠ v době pandemie Covid-19 a doporučení pro edukační realitu (2020–2022), Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice. Je autorem článků a publikací v oborech botaniky, ochrany přírody a pedagogiky.

Bakalářské práce

Rozsah využívání venkovního prostředí v předškolním vzdělávání.
Limitující faktory venkovní výuky v mateřské škole.
Metody a formy využívané během venkovní výuky v mateřské škole.