Mgr. Pavel Adámek

Adámek Pavel
  • odborný asistent
  • -
  • Pracoviště: Hoření 13, 400 96, Ústí nad Labem
  • Místnost: Kancelář č. 131
  • Telefon: +420 475 282 376
  • E-mail:

Konzultační hodiny LS 2023/2024

Čtvrtek: 14:00 - 15:00 (pouze po předchozí domluvě)
Na konzultacích mimo KH je potřeba se předem domluvit e-mailem na adamek.pa@seznam.cz.

Informace o vyučujícím

Akademický pracovník Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Věnuje se přípravě budoucích učitelů/učitelek 1. stupně ZŠ a mateřských škol. Specializuje se na problematiku výuky českého jazyka a literatury na 1. stupni základních škol. K této problematice rovněž publikuje. V rámci svého profesního rozvoje se také věnuje managementu a řízení škol a školských zařízení.

Seznam základní literatury pro studenty oboru – (Učitelství 1. stupně ZŠ, Učitelství 1. st. ZŠ se spec. ped.): ZDE

Témata bakalářských prací
Dokumentace ředitele/ředitelky mateřské školy.
Kniha jako studnice moudrosti.
Nápadník aktivit pro seznámení dětí s českou historií.
Využívání českých pohádek při projektových dnech v MŠ

KPR/4407,
Syntax III,
KPR/4507,
Syntax III,
KPR/4406,
Lexikologie II,
KPR/4605,
Lexikologie II,
KPR/4506,
Lexikologie II,
KPR/4705,
Lexikologie II,