PaedDr., Mgr. et Bc. Blanka Janáčková

Blanka Janáčková
  • odborný asistent
  • -
  • Pracoviště: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: Kancelář č. 131
  • Telefon: +420 475 282 376
  • E-mail:

Konzultační hodiny LS 2023/2024

Středa: 9:00 - 10:00 a 12:00 - 13:00 (vždy pouze po předchozí domluvě)

Další konzultace po dohodě.

Informace o vyučujícím

Působí na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem na KPR od roku 2013. Specializuje se na problematiku literatury pro děti a mládež a didaktiku literární výchovy. Pozornost věnuje také práci s nadanými dětmi mladšího školního věku. Byla řešitelkou a spoluřešitelkou mnoha grantů a projektů. Spolupracuje s CCV PF UJEP, vedla a vede v rámci Ústeckého kraje kurzy a semináře v Pedagogických centrech Most, Teplice, Ústí n. L. k problematice didaktiky LV a dětské literatury pro děti předškolního a mladšího školního věku.

 

Bakalářské práce
Dětský přednes při recitaci poezie v mateřské škole
Trojrozměrné pohádky Vojtěcha Kubašty
Hrou se připravujeme na školu
Dramatizace veršovaných pohádek v mateřské škole
Metodika hry s loutkou v mateřské škole