Mgr. Jan Hnízdil, Ph.D.

Jan Hnízdil
  • odborný asistent
  • -
  • Pracoviště: Katedra tělesné výchovy a sportu
  • Místnost: SH 213
  • Telefon: +420 475 283 220
  • E-mail:

Konzultační hodiny ve zkouškovém období LS  2024 

Středa 9:30-10:30h  Pátek 9-11h Nepřítomnost:, 7.6.

Osobní stránky (včetně studijních opor)

Absolvent: 

Pedagogická fakulta, UJEP UL. TV-Geo.
Doktorát na FTVS UK v oboru kinantropologie - zátěžové testování

Oborové zaměření: Antropomotorika, Rozvoj pohybových schopností, Sporty v přírodě
Předseda Univerzitního sportovního klubu Slávie Ústí n/L
Vedoucí laboratoře funkční diagnostiky a sportovní motoriky
Koordinátor programu Erasmus na KTVS / Garant kurzocé výuky KTVS

Člen České vědecké společnosti kinantropologie