Mgr. Jan Hnízdil, Ph.D.

Jan Hnízdil
  • odborný asistent
  • -
  • Pracoviště: Katedra tělesné výchovy a sportu
  • Místnost: SH 213
  • Telefon: +420 475 283 220
  • E-mail:

Konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 23

22. 5.      9:00 - 11:00

6. 6.        9:00 - 11:00

12.6.       9:00 - 11:00

9. 6.        9:00 - 11:00

20. 6.      9:00 - 11:00

 

Osobní stránky (včetně studijních opor)

 

Absolvent: 
Pedagogická fakulta, UJEP UL. TV-Geo.
Doktorát na FTVS UK v oboru kinantropologie - zátěžové testování

Oborové zaměření: Antropomotorika, Rozvoj pohybových schopností, Sporty v přírodě
Předseda Univerzitního sportovního klubu Slávie Ústí n/L
Vedoucí laboratoře funkční diagnostiky a sportovní motoriky
Koordinátor programu Erasmus na KTV
Člen České vědecké společnosti kinantropologie