PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D.

Jiří Šlégl
  • odborný asistent
  • -
  • Pracoviště: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: Kancelář č. 208
  • Telefon: +420 475 282 155
  • E-mail:

Konzultační hodiny v LS 2023/2024

Pondělí: 11:00 – 13:00 (vždy pouze po předchozí domluvě). Možné také v online podobě na odkazu zde.
Čtvrtek: 11:00 – 12:00 (vždy pouze po předchozí domluvě). Možné také v online podobě na odkazu zde.

Konzultační hodiny vždy po předchozí domluvě na emailu: jiri.slegl@ujep.cz.

Informace o vyučujícím

Odborný asistent Katedry preprimárního a primárního vzdělávání PF UJEP, jehož pedagogická a výzkumná činnost je zaměřená na dějiny pedagogiky, filosofii výchovy a etiku. V současné době se věnuji především vývoji pedagogických idejí 19. a 20. století, ale také vlivu jednotlivých pedagogů na školství, kulturu a společnost (Příhoda, Štorch, Chlup, Kádner atd.). Předmětem mého zájmu je dále rozvoj filosofického a dialogického myšlení v pedagogice a s tím spojené hodnotové kultivace člověka.

Bakalářské práce

J. A. Komenský a jeho pojetí předškolní výchovy.
Vývoj vybraných předškolních institucí v 19. a 20. století.
Vývoj předškolního vzdělávání v letech 1945-1989.
Didaktické pomůcky v předškolním vzdělávání.
Významné osobnosti předškolního vzdělávání v letech 1945-1989.
Alternativní přístupy vzdělávání dětí v mateřské škole.
Dialog jako nástroj edukace v preprimárním vzdělávání.
Muž jako učitel v mateřské škole.
Vliv mateřské školy na úspěšný vstup do základní školy.
Pojetí preprimárního vzdělávání v duchovědné pedagogice.

Diplomové práce
Problematika standardizace didaktického nástroje.
Projektové vyučování na I. stupni ZŠ v rámci předmětu vlastivěda.
Vývoj vybraných primárních škol v 19. a 20. století.
Vývoj primárního vzdělávání v letech 1945-1989.
Alternativní přístupy vzdělávání žáků na I. stupni ZŠ.
Problematika kolektivu učitelů a zaměstnanců školy a její vliv na edukaci žáků.
Zákonní zástupci žáků a jejich postavení v procesu učení na I. stupni ZŠ.
Třídní učitel na I. stupni ZŠ.
Problematika absolventů oboru učitelství pro I. stupeň ZŠ jako začínajících učitelů.
Socialistická výchova žáků na I. stupni ZŠ v Československu.
Vývoj školských reforem primárního vzdělávání v našich zemích.
Pojetí primárního vzdělávání v duchovědné pedagogice.
Branná výchova na I. stupni ZŠ.