PhDr. Barbora Lanková, Ph.D.

Mgr. Barbora Lanková
  • odborný asistent (KPR PF), tajemník (KPR PF)
  • -
  • Pracoviště: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: Kancelář č. 209
  • Telefon: +420 475 282 156
  • E-mail:

Konzultační hodiny v LS 2023/2024:

Úterý:    8:30 - 10:00 hod.  

Čtvrtek:    12:30 - 13:30 hod.   

Po předchozí domluvě na e-mailu: barbora.lankova@ujep.cz .

 

Informace o vyučujícím

Akademický pracovník Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a zároveň doktorand na katedře preprimárního a primárního vzdělávání. Ve své disertační práci se věnuje využíváním EEG Biofeedbacku v edukačním procesu, tato problematika se odráží i do výzkumné činnosti. Nadále, především v návaznosti na již ukončené magisterské studium, se věnuje také realizací prvků Daltonského plánu na základních školách. Přehled publikační činnosti je možné najít zde.

Bakalářské práce

EEG Biofeedback a jeho využití v mateřské škole speciální
Využití prvků Daltonského plánu v MŠ
Daltonský plán a jeho pojetí v ČR a zahraničí
Rozvoj pracovní paměti u dětí mladšího školního věku