Mgr. Kateřina Radana Drbalová

Mgr. Kateřina Radana Drbalová
  • doktorand
  • -
  • Pracoviště: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: Kancelář č. 132
  • E-mail:

Konzultační hodiny

Středa: 12:00 - 14:00

Informace o vyučujícím

Doktorand Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde se se svým zaměřením oboru biologie věnuje přípravě budoucích učitelů. Kromě Katedry preprimárního a primárního vzdělávání působí v současné době též na Katedře tělesné výchovy a sportu, kde vzdělává studenty v oblasti funkční anatomie, a na základní škole Molekula v předmětech Přírodovědných laboratoří. V uplynulých dvaceti letech působila dlouhodobě na Katedře biologie zejména jako didaktik biologie. Je autorkou studijních materiálů a studijních por. Spolupracovala na význam¬ných projektech, například jako garant několika aktivit v To je věda, seznamte se (OP VK 2009-2012) nebo jako hlavní řešitel v Humane Education Award 2009.

Bakalářské práce
Rozvoj grafomotorických dovedností dětí předškolního věku v prostředí mateřské školy
Využití přírodnin jakožto materiálu pro výtvarnou činnost žáka mateřské školy
Využití ekosystému parku a městské zeleně učiteli mateřské školy pro výuku přírodovědných témat