PaedDr. Miroslava Janečková, PhD.

PaedDr. Miroslava Janečková, PhD.
  • odborný asistent
  • -
  • Pracoviště: Hoření 13, 400 96, Ústí nad Labem
  • Místnost: Kancelář č. 209
  • Telefon: +420 475 282 156
  • E-mail:

Konzultační hodiny v LS 2023/2024

Úterý: 10:00 – 12:00 (vždy pouze po předchozí domluvě). Možné také v online podobě na odkazu zde.
Čtvrtek: 12:00 – 13:00 (vždy pouze po předchozí domluvě). Možné také v online podobě na odkazu zde.

Informace o vyučujícím

Odborný asistent na Katedře preprimárního a primárního vzdělávání PF UJEP. Zaměřuje se na didaktiku matematiky na prvním stupni ZŠ a na rozvoj matematických představ u dětí předškolního věku. Vystudovala učitelství matematiky a anglického jazyku na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře, kde se pak během svého doktorského studia věnovala objevnému vyučování matematiky. Zajímá se o problematiku hodnocení a také o alternativní koncepce vyučování, zejména o Montessori pedagogiku.

Bakalářské práce

Dějiny logiky
Propojení matematiky a hudební výchovy na 1. stupni ZŠ
Propojení matematiky a výtvarné výchovy na 1. stupni ZŠ
Využití hry na obchod pro rozvoj finanční gramotnosti v mateřské škole
Využití únikových her ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ
Možnosti rozvoje kombinatorického myšlení u dětí předškolního věku

Diplomové práce
Možnosti podpory kooperativního učení v preprimárním vzdělávání
Možnosti podpory kooperativního učení na 1. stupni ZŠ
Propojení matematiky a hudební výchovy na 1. stupni ZŠ
Propojení matematiky a výtvarné výchovy na 1. stupni ZŠ
Využití únikových her ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ
Rozvoj digitální gramotnosti žáků ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ
Projektová výuka v matematice na 1. stupni ZŠ