Hodnocení seminárních prací z TL (dálkové studium)

Přiložené soubory obsahují tabulku s hodnocením a také souhrnný komentář docentky Zimové k nejčastějším chybám v seminárních pracích. Ti, kteří nesplnili zadání (tj. nedosáhli v hodnocení alespoň stupně C), práci opraví a co nejdříve ji zašlou Mgr. Zušťákové. Opravy je vhodné konzultovat, KH jsou v úterý od 12 do 1, případně je možno přijít v pondělí 17. 1. do studovny KBO mezi osmou a třetí hodinou (případně je možnost spojit se po domluvě online).

Hodnocení TL (dálkové studium)

Souhrnné hodnocení SP z TL 2021-22 (1)