Katedra pedagogiky

Posláním katedry pedagogiky je co nejlépe odborně i morálně připravit posluchače na vysoce odbornou práci v oblasti edukace a rozvoje všech skupin dětí, mládeže a dospělých.

Výuková činnost katedry je zaměřena na zajištění přípravy budoucích učitelů a pedagogů, a na přípravu pracovníků tzv. pomáhajících profesí. Katedra zajišťuje výuku řady předmětů zaměřených na oblast pedagogiky, a její aplikaci na různé společenské problémy, a na aktuální požadavky společnosti pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů. Garantuje výuku řady studijních programů a oborů. U bakalářského studia se jedná o obory Sociální pedagogika, Speciální pedagogika – intervence, Školský management. U navazujícího magisterského studia se jedná o obory Sociální pedagogika a Speciální pedagogika – poradenství.

Vědecká a tvůrčí činnost katedry směřuje především do oblasti empirických výzkumů pedagogických jevů souvisejících s psycho-didaktickými aspekty řízení edukačního procesu, genezí a ovlivňováním dětských pojetí z různých oblastí, metodologickými aspekty výzkumu a diagnostikou dětských pojetí, speciální pedagogikou, řízením školské a pedagogické činnosti, filosofií, teorií výchovy, sociální prací a sociální pedagogikou a v neposlední řadě inkluzivní pedagogikou.

Další oblast činnosti je orientována na otázky spojené s přípravou učitelů základních a středních škol, se standardem učitelské profese a s problematikou kooperace pedagogicko-psychologických disciplín s oborovými didaktikami, financování školství a ekonomických aspektů vzdělávání.