doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc.

Helena Vomáčková
  • docentka KSSP PF
  • -
  • Pracoviště: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: č. 205
  • Telefon: +420 475 282 167
  • E-mail:

Konzultační hodiny v letním semestru akademického roku 2023/2024:

pondělí      14:00 - 16:00 hod.    V týdnu 17. - 21. 6. konzultační hodiny z důvodu realizace přijímacího řízení odpadají.

úterý          12:00 - 13:00 hod.   

Účast na konzultačních hodinách vždy po předchozí domluvě na e-mailu: helena.vomackova@ujep.cz  (využívejte především emailové komunikace ne vždy jsem přítomna u telefonu).  Pokud na mail nereaguji, pravděpodobně chybí důležité informace specifikující předmět: zašlete mail znovu a správně.

Konzultace kvalifikačních prací probíhají přednostně při osobním jednání po předchozí domluvě na e-mailu: helena.vomackova@ujep.cz . Preferovány jsou DP, vždy je nutno zadávat minimálně s půlročním předstihem (schválení ve STAGu) a prvopisy kvalifikačních prací (celou práci) je třeba zasílat minimálně 3 měsíce před odevzdáním.

Oblasti kvalifikačních prací: Problematika individualizace a diferenciace výuky, Podpora rozvoje kreativity žáků, Učitel a jeho kompetence, Učitel a jeho postoje, Nadaní v procesu edukace, Podpůrné vzdělávání/hodnocení kontaktních žáků a žáků s SVP, Efektivní využití typů učebních úloh k rozvoji potenciálu žáků, Rozvoj kognice a metakognice žáků, Předcházení problémům v chování žáků, Výkonová motivace žáků, Postoje žáků/učitelů k žákům s postižením, Rozvoj tvořivosti v povinném vzdělávání.

Odborná specializace: školský management, řízení a vedení lidí v organizaci/škole, kvalita a efektivita ve vzdělávání, obecná a aplikovaná didaktika, didaktika pedagogiky/ekonomiky.

KPG / 4382,
Terapeuticko-formativní přístupy a relaxační techniky ve speciální pedagogice (letní semestr 2023/2024),
KSSP / 71210, KSSP / 73210,
Integrativní a inkluzivní pedagogika (letní semestr 2023/2024),
KSSP / 7126, KSSP / 7326,
Úvod do managementu (letní semestr 2023/2024),
KSSP / 7545, KSSP / 7745,
Relaxační techniky (letní semestr 2023/2024),
KSSP / 7546, KSSP / 7746,
Výchova ke zdravému životnímu stylu (letní semestr 2023/2024),
KSSP / 7114,
Sociálně právní problematika a školská legislativa (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7314,
Sociálně právní problematika a školská legislativa (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7431,
Základy školského managementu a administrativy (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7511,
Klinická praxe - podpora dětí ohrožených sociálním vyloučením (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7514,
Management a personální práce v pedagogické a sociální oblasti (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7532,
Základy projektového managementu (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7631,
Základy školského managementu a administrativy (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7711,
Klinická praxe - podpora dětí ohrožených sociálním vyloučením (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7714,
Management a personální práce v pedagogické a sociální oblasti (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7732,
Základy projektového managementu (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7811,
Alternativní a reformní školství v ČR (zimní semestr 2023/2024),
KSSP / 7911,
Alternativní reformní školství v ČR (zimní semestr 2023/2024),
CCV / G7314,
Sociálně právní problematika a školská legislativa (zimní semestr 2023/2024),
CCV / G7711,
Klinická praxe - podpora dětí ohrožených sociálním vyloučením (zimní semestr 2023/2024),
CCV / G7714,
Management a personální práce v pedagogické a sociální oblasti (zimní semestr 2023/2024),
OMSP / ZMU2,
Základy školského managementu a administrativy (zimní semestr 2023/2024),
OMSP / ZMUK2,
Základy školského managementu a administrativy (zimní semestr 2023/2024),