doc. PaedDr. Ivana Brtnová Čepičková, Ph.D.

Ivana Brtnová Čepičková
  • docent (KPR PF)
  • -
  • Pracoviště: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: kancelář č. 211
  • Telefon: +420 475 282 157
  • E-mail:

Konzultační hodiny LS 2023/24

Vždy po předchozí domluvě.

Konzultace poskytuji i on-line v předem domluveném čase.

 

Informace o vyučujícím

Působí na Pedagogické fakultě UJEP od roku 1991, katedra preprimárního a primárního vzdělávání. Je předsedkyní oborové rady doktorského studijního programu Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání. Podílí se na řešení řady projektů zaměřených na aktuální problematiku didaktiky přírodovědných a společenskovědních předmětů. Zabývá se též tvorbou metodických materiálů pro realizaci badatelských aktivit žáků.

 

Bakalářské práce
Přírodovědné experimenty v MŠ
Využití loutek k rozvoji vztahu k přírodě dětí předškolního věku
Loutkové divadlo v MŠ

Diplomové práce
Badatelský přístup ve výuce prvouky a přírodovědy
Badatelský přístup ve výuce vlastivědy
Experimenty v přírodovědě
Rozvoj vybraných kompetencí žáků v přírodovědě
Rozvoj vybraných kompetencí žáků ve vlastivědě
Terénní výuka ve vlastivědě
Storytelling v přírodovědě

Další soubory