Mgr. Miloš Makovský, Ph.D.

Miloš Makovský
  • tajemník, odborný asistent, správce studovny
  • -
  • Pracoviště: KVK
  • Místnost: CS-114/3
  • Telefon: +420 475 283 854
  • E-mail:

Konzultační hodiny v zimním semestru 2019/2020:
ST 8.00—10.00
Seminární práce a větší přílohy zasílejte na email milos.makovsky@kaveka.cz.

Rozvrh v ZS 2019/2020:
Odkaz na rozvrh (funguje pouze po přihlášení do IS STAG)

Kapitoly v knihách

MAKOVSKÝ, Miloš. Role tištěných didaktických materiálů v profesním společenství učitelů VV. In: POSPÍŠIL, Aleš, Karel ŘEPA a Petra ŠOBÁŇOVÁ (eds.). Kritéria kvality ve výtvarné výchově. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019. ISBN 978-80-904268-7-0.
MAKOVSKÝ, Miloš a Zuzana BLAŽKOVÁ. „Myška v krabičce od sýra“ – Vybrané příklady výtvarně-edukativní literatury. In: KOLEČEK, Michal (ed.). Čelem k umění. Kolektivní monografie textů z mezioborových studentských konferencí. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2015. 101–107 s. ISBN 978-80-7414-905-4.
GÉRINGOVÁ, Jitka, Miloš MAKOVSKÝ a Lenka MINAŘÍKOVÁ. The first part of a student research project „Analysis of inspirational resources and didactic tools of a teacher in primary education in a subject of Art. Proposal of didactic tools and materials following educational field of Art and Culture National Educational Programme.“. In: NIKOLIĆ, Radmila (ed.). Current Trends in Educational Science and Practice III. Užice: Teacher ́s Training Faculty, University of Kragujevac, 2012. 119–128 s. ISBN 978-86-6191-012-8.

Články v časopisech

MAKOVSKÝ, Miloš, Dagmar MYŠÁKOVÁ a Eva SVOBODOVÁ. Přehled tištěných didaktických materiálů pro předmět výtvarná výchova na ZŠ. Výtvarná výchova. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2016. 56(1), 11–16 s. ISSN 1210-3691.
GÉRINGOVÁ, Jitka, Miloš MAKOVSKÝ a Lenka MINAŘÍKOVÁ. Studentský výzkumný projekt „Analýza inspiračních zdrojů a didaktických prostředků pedagoga primárního vzdělávání ve vzdělávacím oboru výtvarná výchova. Návrh aktuálních didaktických prostředků a materiálů v souladu se vzdělávací oblastí RVP Umění a Kultura.“. Výtvarná výchova. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2013. 53(1), 4–6 s. ISSN 1210-3691.

Články ve sbornících

MAKOVSKÝ, Miloš a Tereza VOŠTOVÁ. How to cook without a (text)book: Didactic materials for art education in the Czech Republic. In: Changing media – changing schools? 14th IARTEM Conference September 2017, Lisbon. Kongsberg: IARTEM – The International Association for Research on Textbooks and Educational Media & University of South-Eastern Norway (USN), 2019. 162–167 s. ISBN 978-82-691343-2-2.
MAKOVSKÝ, Miloš. Didaktické materiály ve výtvarné výchově − analýza současné situace v ČR. In: ARS ET EDUCATIO III.: CD-zborník vedeckých príspevkov doktorandov. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017. 92–28 s. ISBN 978-80-561-0450-7.