PhDr. Petr Zeman, Ph.D.

Petr Zeman
  • odborný asistent KVU PF
  • -
  • Pracoviště: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: č. 156
  • Telefon: +420 475 282 362
  • E-mail:

Konzultační hodiny v letním semestru akademického roku 2019/2020

úterý        11:00 -  11:50 hod.

středa      10:00 - 11:30 hod.

KH1 / 4217,
Pěvecká výchova v MŠ (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4220,
Kytara a zobcová flétna I (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4317,
Pěvecká výchova v MŠ (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4623,
Základy hudební teorie (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4624,
Pěvecké a instrumentální dovednosti - hlasová výchova I (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4639,
Didaktika hudební výchovy - rytmický a instrumentální výcvik (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4645,
Pěvecké a instrumentální dovednosti - hudební nástroje, zobcová flétna (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4723,
Základy hudební teorie (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4724,
Pěvecké a instrumentální dovednosti - hlasová výchova I (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4739,
Didaktika HV - rytm. a instr. výcvik (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4823,
Základy hudební teorie (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4923,
Základy hudební teorie (zimní semestr 2019/2020),
-------------,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
KH1 / 4321,
Kytara a zobcová flétna II,
KH1 / 4626,
Pěvecké a instrumentální dovednosti - hlasová výchova II,
KH1 / 4632,
Pěvecké a instrumentální dovednosti - hudebně dramatická výchova, lidová píseň,
KH1 / 4637,
Didaktika HV - vokální činnosti,
KH1 / 4726,
Pěvecké a instrumentální dovednosti - hlasová výchova II,
KH1 / 4732,
Pěvecké a instrumentální dovednosti - hudebně dramatická výchova, lidová píseň,
KH1 / 4737,
Didaktika HV - vokální činnosti,
KH1 / 4824,
Pěvecké a instrumentální dovednosti - hlasová výchova,
KH1 / 4832,
Pěvecké a instrumentální dovednosti - hudebně dramatická výchova, lidová píseň,
KH1 / 4924,
Pěvecké a instrumentální dovednosti - hlasová výchova,
KH1 / 4932,
Pěvecké a instrumentální dovednosti - hudebně dramatická výchova, lidová píseň,

Další soubory