Tvorba textu disertační práce – doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D.

Ve středu 23. června 2021 se od 15:00 konala přednáška pro doktorandy, kterou si připravil docent Patrik Mitter.

Tato přednáška byla zaměřena na téma Tvorba textu disertační práce.

Pozornost byla věnována nutné přípravě před započetím psaní disertační práce, psaní práce – teoretické a praktické části. Posluchači tak získali cenné rady, jakým způsobem postupovat
při psaní práce nejefektivněji a zároveň byli upozorněni na nejčastější komplikacesouvisející s tvorbou disertační práce, na chyby v ní a na to, jak se těmto chybám vyvarovat.

Účastníci přednášky dále měli možnost obeznámit ostatní se svou disertační prací a prokonzultovat ji s nimi, především pak s přednášejícím, jehož připomínky a postřehy k jednotlivým otázkám byly přínosem pro všechny zúčastněné.

 

Mgr. Barbara Zemanová