Z činnosti katedry

13. 11. 2019

Den s katedrou bohemistiky prožili studenti z Lovosic

Den s katedrou bohemistiky se uskutečnil v úterý 12. listopadu 2019 od 9 do 13 hodin v prostorách Vědecké knihovny UJEP. Navázali jsme na úspěšnou akci z loňského května a pozvali žáky Gymnázia Lovosice, abychom jim ukázali netradiční přístup k výuce l...

12. 11. 2019

Profesorka Čechová přednášela o purismu

Ve středu 30. října zavítala na katedru bohemistiky její dlouholetá vyučující, významná osobnost české jazykovědy prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc., aby zde před početným publikem vyučujících i studentů proslovila přednášku na téma Purismus ve vztahu ke...

15. 10. 2019

Český literární samizdat

Na pozvání Katedry bohemistiky PF UJEP navštívil 10. 10. 2019 Ústí nad Labem prozaik a literární historik (mj. náš přední znalec tvorby Josefa Škvoreckého a české nezávislé literatury) Michal Přibáň z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České rep...

13. 9. 2019

Jak odkazovat v textu a vytvářet bibliografické citace?

Seminární, bakalářská či jiná kvalifikační práce. Všechny tyto odborné texty vyžadují citování a odkazování. Ve studentských pracích zpracovávaných na KBO PF UJEP lze sestavovat odkazy v textu a bibliografické citace pouze v souladu s normou ČSN ISO 69...

18. 7. 2019

Deník: Italská bohemistka převzala na univerzitě cenu

Za mimořádný přínos české literatuře v zahraničí převzala na univerzitě v Ústí nad Labem ocenění italská bohemistka Annalisa Cosentino. Překladatelce a učitelce české literatury na univerzitě v Římě předala Cenu Premia Bohemica Moravská zemská knihovna...

21. 5. 2019

Když se řekne bohemistický večer…

…co si představíte? Od středy 15. 5. 2019 je to obnovená tradice naší katedry. Děkuji všem, kteří přišli, studentům i kolegům, bohemistům i bohémům. Zejména však děkuji těm, kteří tento famózní večer připravili, organizovali a vytvořili – pracovníkům n...

15. 5. 2019

Studenti se setkali s hejtmanem, debatovali o médiích

Zájemci z řad studentů oboru Český jazyk pro média a veřejnou sféru naší katedry navštívili ve středu 15. května 2019 Krajský úřad Ústeckého kraje. S hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem debatovali o práci politika i o situaci v českých médiích. „Jako politi...