Z činnosti katedry

8. 4. 2019

Doc. Češka hovořil nejen o Hrabalovi

Ve středu 3. dubna přednášel na naší akademické půdě doc. Jakub Češka, Ph. D. z katedry elektronické kultury a sémiotiky FHS UK. V přednáškovém pořadu se věnoval Bohumilu Hrabalovi, kterého představil jako „autora v množném čísle“, neboť různé fáze Hra...

8. 4. 2019

Radek Fridrich četl z knihy Linie S1

V prostorách Rakouské knihovny ve Vědecké knihovně UJEP se ve čtvrtek 4. dubna 2019 konalo autorské čtení básníka Radka Fridricha, nositele ceny Magnesia litera z roku 2012, který byl také dlouhá léta vynikajícím pedagogem a didaktikem literatury na na...

25. 3. 2019

Doc. Sládek o strukturalismu

19. a 20. 3. 2019 byl hostem katedry bohemistiky doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph. D. Literární vědec z Ústavu pro českou literaturu AV ČR a z Pedagogické fakulty MU v Brně připravil pro studenty všech oborů přednášku Soudobé perspektivy strukturalismu v m...

22. 3. 2019

Studenti navštívili Český rozhlas v Praze

Studenti 2. ročníku oboru Český jazyk pro média a veřejnou sféru se ve středu 20. března 2019 vydali na návštěvu Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. Po úvodním shlédnutí filmu o vzniku a historii Českého rozhlasu je zaměstnankyně ČRo provedla budo...