Mgr. et MgA. Dagmar Myšáková, Ph.D.

Dagmar Myšáková
  • odborná asistentka, správce Galerie Koridor
  • -
  • Pracoviště: KVK
  • Místnost: CS-119
  • Telefon: +420 475 283 289
  • E-mail:

Konzultační hodiny v zimním semestru 2022/2023:
pondělí 10:00–12:00 (dne 3. 10. se konzultační hodiny ruší, náhradní termín: 5. 9. v čase 10:00–12:00)   
čtvrtek 11:00–12:00

V případě zájmu o konzultaci mě prosím informujte předem. Děkuji.

 

Odborné publikace

Myšáková Dagmar. Myslet na diváka. Výstava jako prostředí informálního učení. vyd. 1. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta UJEP, 2019. 184 s. ISBN 978-80-7561-233-5.

Kapitoly v knihách

Géringová Jitka, Myšáková Dagmar. Intuitivní pedagogická pojetí expertů v oblasti umění. In: Působit, klást překážky, vyjít vstříc: Rozhovory s výtvarnými umělci na téma jak učit umění. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2016. 9–25 s. ISBN 978-80-7561-042-3.
Myšáková Dagmar. Výstavní projekt jako prostředek komunikace. In: Veselá Romana. Pozice kurátor: Poznámky správců umění a designu. Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu UJEP, 2016. 19–26 s. ISBN 978-80-7561-035-5.
Myšáková Dagmar. Co nedá spát galerijnímu pedagogovi. In: Místo sdílené uměním. Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu UJEP, 2014. 82–93 s. ISBN 978-80-7414-787-6.

Články v časopisech

Myšáková Dagmar. Přístupy k prezentaci uměleckého díla a tvorbě expozic nejen muzea umění. Kultura, umění a výchova. 2018. 1 (6), ISSN 2336-1824.
Myšáková Dagmar. Instalace uměleckého díla a architektonické řešení výstavy jako nosič sdělení, prostředek edukace a komunikace. STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017. 2 (16), 49–56 s. ISSN 1336-2232.
Géringová Jitka, Myšáková Dagmar. Otázky výtvarné pedagogiky: intuitivní a řízené pojetí výuky. Paidagogos. 2016. 2 (2016), 63–89 s. ISSN 1213-3809.
Makovský Miloš, Myšáková Dagmar, Svobodová Eva. Přehled tištěných didaktických materiálů pro předmět výtvarná výchova na ZŠ. Výtvarná výchova. 2016. 1 (56), 11–14 s. ISSN 1803-8077.
Géringová Jitka, Myšáková Dagmar. Umělec jako učitel – učitel jako umělec. Výtvarná výchova. 2015. 1 (55), 7–11 s. ISSN 1210-3691.

Články ve sbornících

Makovský Miloš, Myšáková Dagmar. Nové trendy ve výtvarné výchově („Poklady regionu“) – reflexe vzdělávacího kurzu pro učitele MŠ a ZŠ. In: Netradiční studující v terciálním vzdělávání: Sborník z konference o vzdělávání dospělých AEDUCA 2015. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. 48–60 s. ISBN 978-80-244-5485-6.
Myšáková Dagmar. Výstava a expozice muzea umění jako specifický způsob komunikace, interpretace a edukace. In: JUVENILIA PAEDAGOGICA 2017: Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov. Trnava: Trnavská univerzita, PdF, 2017. 76–81 s. ISBN 978-80-568-0046-1.
Myšáková Dagmar. Instalace uměleckého díla jako forma edukace: Představení výzkumné části dizertačního projektu. In: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XI. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. 121–129 s. ISBN 978-80-244-4990-6.
Myšáková Dagmar. Role zprostředkování výtvarného díla v kontextu prezentace současného umění. In: Čelem k umění. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2015. 87–95 s. ISBN 978-80-7414-905-4.
Myšáková Dagmar, Zoufalý Petr. Inspirační zdroje a didaktické materiály pro výtvarnou výchovu na 1. stupni ZŠ. In: Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti: Sborník příspěvků XXI. celostátní konference ČAPV. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013. 297–301 s. ISBN 978-80-7414-601-5.