SZZ- ústní část pro magisterské studium

Termín pro SZZ- ústní část magisterských studií je stanoven na 28. a 29.5.2024. Rozpis a bližší informace naleznete v příloze.