Mgr. Lenka Černá, Ph.D.

Lenka Černá
  • odborný asistent, tajemník a rozvrhář pro KT1
  • -
  • Pracoviště: Katedra tělesné výchovy a sportu
  • Místnost: HO 125, SH 204
  • Telefon: +420 475 282 144
  • E-mail:

Konzultační hodiny ve zkouškovém období LS  2022/23: 

Pondělí:  10:00 - 11:30  SH 204 telefon: 475 283 218, dne 28. 8. konzultační hodiny výjimečně od 10:30!

Úterý:  10:00 - 11:30 HO 125 telefon: 475 282 144

 

Absolventka: PF UJEP Učitelství - Tělesná výchova, Geografie

FTVS UK doktorské studium obor - kinantropologie (téma: Stabilita u dětí mladšího školního věku)

Oborové zaměření: gymnastika a didaktika gymnastiky, didaktika tělesné výchovy u dětí mladšího školního věku, sportovní lezení

 

Témata závěrečných prací:

Diplomové práce

Diagnostika jednotlivých komponent zdravotně orientované zdatnosti na 1. stupni ZŠ.
Gymnastická průprava na 1. stupni ZŠ – aplikace do ŠVP.
Gymnastické učivo v ŠVP na 1. stupni ZŠ.
Hodnocení efektivity hodiny TV na 1. stupni .
Vliv gymnastické průpravy na vybrané složky ZOZ - intervenční program.
Možnosti ovlivnění jednotlivých komponent zdatnosti prostřednictvím lezení na umělé stěně.
Možnosti ovlivnění jednotlivých komponent zdatnosti prostřednictvím slackline.
Možnosti ovlivnění jednotlivých komponent zdatnosti prostřednictvím boulderingu.

Hodnocení pohybové aktivity dětí na 1. stupni ZŠ.

Mimoškolní pohybová aktivita a její vztah ke stavu pohybového aparátu dětí.

Podmínky pro tělesnou výchovu na základních školách ve vybraném regionu.

Využití pohybových aktivit v přírodě na 1. stupni základní školy.

Hodnocení hrubé motoriky dětí na 1. stupni ZŠ. Vztah hrubé motoriky  a jiných proměnných u dětí v mladším školním věku.


Bakalářské práce
Slackline - vybrané aspekty
Sportovní lezení - vybrané aspekty
Bouldering - vybrané aspekty
Využití gymnastické průpravy v mateřské škole.
Využití pohybových aktivit v přírodě v mateřské škole.
Hodnocení motoriky dětí předškolního věku.
Gymnastická průprava jako součást tréninku vybraného sportu u dětí.
Využití pohybových aktivit v přírodě u specifických skupin dětí nebo dospělých.

Podmínky pro tělesnou výchovu na mateřských školách ve vybraném regionu.

Hodnocení hrubé motoriky dětí v MŠ.

Rozvoj základní motoriky v MŠ.