Z činnosti katedry

8. 5. 2019

Studentky navštívily Budovu zpravodajství České televize v Praze

Studentky 2. ročníku oboru Český jazyk pro média a veřejnou sféru navštívily 7. května 2019 Budovu zpravodajství České televize v Praze. Během hodinové prohlídky se seznámily se zázemím i s technikou, kterou ČT na Kavčích horách využívá při tvorbě zpra...

7. 5. 2019

Den s katedrou bohemistiky navštívili studenti z Kladna

Den s katedrou bohemistiky se uskutečnil v úterý 7. května 2019 od 9:00–13.00 h na pedagogické fakultě. „Jde o akci víceméně osvětovou, kterou se budeme snažit neobvyklou zábavnou formou seznamovat studenty 4. ročníků středních škol s krásou studia čes...

8. 4. 2019

Doc. Češka hovořil nejen o Hrabalovi

Ve středu 3. dubna přednášel na naší akademické půdě doc. Jakub Češka, Ph. D. z katedry elektronické kultury a sémiotiky FHS UK. V přednáškovém pořadu se věnoval Bohumilu Hrabalovi, kterého představil jako „autora v množném čísle“, neboť různé fáze Hra...

8. 4. 2019

Radek Fridrich četl z knihy Linie S1

V prostorách Rakouské knihovny ve Vědecké knihovně UJEP se ve čtvrtek 4. dubna 2019 konalo autorské čtení básníka Radka Fridricha, nositele ceny Magnesia litera z roku 2012, který byl také dlouhá léta vynikajícím pedagogem a didaktikem literatury na na...

25. 3. 2019

Doc. Sládek o strukturalismu

19. a 20. 3. 2019 byl hostem katedry bohemistiky doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph. D. Literární vědec z Ústavu pro českou literaturu AV ČR a z Pedagogické fakulty MU v Brně připravil pro studenty všech oborů přednášku Soudobé perspektivy strukturalismu v m...