Z činnosti katedry

7. 10. 2021

PŘEDNÁŠKA: Nejčastější rezervy disertačních prací

Dne 29. 9. proběhla pro doktorandy katedry bohemistiky přednáška pod vedením Doc. PhDr. Ondřeje Hníka, Ph.D. V rámci této přednášky jsme se společně zamýšleli nad kvalitním zpracováním disertační práce. Zabrousili jsme do tématu disproporce šířky a ...

24. 6. 2021

Tvorba textu disertační práce – doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D.

Ve středu 23. června 2021 se od 15:00 konala přednáška pro doktorandy, kterou si připravil docent Patrik Mitter. Tato přednáška byla zaměřena na téma Tvorba textu disertační práce. Pozornost byla věnována nutné přípravě před započetím psaní diser...

29. 2. 2020

Den s katedrou bohemistiky potřetí

Jaké je být bohemistou? To zjišťovali současní maturanti na akci katedry bohemistiky PF UJEP, pořádané tentokrát 12. února 2020, tradičně v prostorách univerzitní Vědecké knihovny. „Jedná se o víceméně osvětovou akci, kterou se snažíme neobvyklou a ...

19. 12. 2019

Prof. Kralčák přednášel na naší katedře

Na katedru bohemistiky zavítal ve středu 11. prosince vzácný host z blízkého zahraničí, přední slovenský lingvista prof. PaedDr. Lubomír Kralčák, PhD., vedoucí  Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofické fakulty Univerzity Konštantína Filozofa...

20. 11. 2019

Michal Charypar přednášel na naší katedře

Hostem katedry bohemistiky byl v pátek 8. 11. 2019 dr. Michal Charypar z Ústavu pro českou literaturu AV ČR. V přednášce pro studenty prvních ročníků a pro doktorandy představil nejnovější vydání Máchova Máje, které je pojato jako kritická hybridní edi...